Komitety działające w ramach Europejskiej Agencji Leków (ang. European Medicines Agency, EMA): Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (ang. Committee for Orphan Medicinal Products, COMP)

 

https://www.eupati.eu/pl/organy-nadzorujace/komitety-dzialajace-w-ramach-europejskiej-agencji-lekow-ang-european-medicines-agency-ema-komitet-ds-sierocych-produktow-leczniczych-ang-committee-for-orphan-medicinal-products-comp/