Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udzielenie patronatu merytorycznego nad kampanią „Lepszy wzrok, Lepsze życie”, której celem jest zwiększenie świadomości na temat zaćmy, możliwości jej leczenia oraz dostępności innych rozwiązań mających na celu poprawę wzroku pacjenta.
  • Organizatorem kampanii jest firma Alcon Polska.
  • W ramach inicjatywy do tej pory przeprowadzono międzynarodowe badanie z 12 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, do którego zaproszono ponad 5 000 osób w wieku powyżej 60 lat. Badanie ujawniło znaczący brak wiedzy na temat zaćmy, w tym niski poziom wiedzy na temat jej objawów i możliwości leczenia.
  • W ramach kampanii zostaną m.in. przeprowadzone spotkania edukacyjne dla pacjentów i osób zagrożonych tą chorobą. Inicjatywę wsparły organizacje pacjenckie i towarzystwa naukowe takie jak: Polski Związek Niewidomych, Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Federacja Pacjentów Polskich.