Proces oceny technologii medycznych: Podstawy

https://www.eupati.eu/pl/ocena-technologii-medycznych/proces-oceny-technologii-medycznych-podstawy/