Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w charakterze Prelegenta w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych zorganizowanym w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
  • II Kongres Wyzwań Zdrowotnych – organizowany przez Grupę PTWP SA, wydawcę m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, odbędzie w dniach 9-11 marca 2017 r. w Katowicach. To największa wielosektorowa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Podczas pierwszych dwóch dni odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych, debat i prezentacji. Natomiast 11 marca 2017 r. odbyły się bezpośrednie rozmowy z Gośćmi Kongresu (wybitnymi lekarzami różnych specjalności), wykłady oraz liczne konsultacje.

W ramach wydarzenia Prezes FPP, Pan Stanisław Maćkowiak bierze  czynny udział, w charakterze Prelegenta, w trzech debatach:

9 marca 2017 r. | godz. 12.00-13.30 | Sala konferencyjna 6
Choroby rzadkie – problemy pacjentów, ich opiekunów i systemu opieki zdrowotnej

·       Dlaczego rośnie liczba zidentyfikowanych chorób rzadkich – postępy w genetyce
·       Zalecenia Rady UE wzywające kraje członkowskie do opracowania narodowych strategii dla chorób rzadkich
·       Leki stosowane w chorobach rzadkich i zasady ich refundacji – rozwiązania przyjęte w wybranych krajach
·       Nowelizacja ustawy refundacyjnej w zakresie leków sierocych – szansa na poprawę dostępu pacjentów do terapii chorób rzadkich w Polsce.
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
Leszek Borkowski – Prezes Zarządu, Fundacja Razem w Chorobie
Alicja Chybicka – Poseł RP, Kierownik, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Jacek Juszczyński – Prezes Zarządu Głównego, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Maria Libura – Dyrektor, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, Uczelnia Łazarskiego
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
Tomasz Sacha – Klinika Hematologii Collegium Medicum UJ w Krakowie

9 marca 2017 r. | godz. 14.15-15.45 | Sala konferencyjna 23
Wyroby medyczne

·       Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych– stan na marzec 2017 r.
·       Wyroby medyczne a leki – dyskusja o modelach refundacji z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Zdrowia, dostawców wyrobów medycznych, organizacji pacjentów, ekspertów
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Robert Bitner – Dyrektor Generalny, Alcon Polska Sp. z o.o.
Joanna Bugaj – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Michał Kuklewski – Prezes Zarządu, SCA Hygiene Sp. z o.o.
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
Agnieszka Sikorska-Brzozowska – Ekspert Rynku Medycznego, Pracodawcy RP
Wojciech Szefke – Prezes Zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed
Witold Włodarczyk – Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

10 marca 2017 r. | godz. 13.45-15.15 | Sala konferencyjna 1
Między lekarzem a pacjentem – miejsce apteki w systemie ochrony zdrowia 


·       Rola apteki i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia
·       Opieka farmaceutyczna jako element ewolucji na rynku aptek
·       Projekt nowelizacji ustawy Prawa Farmaceutycznego i ocena proponowanych rozwiązań – kto zyska, kto straci?
·       Przyszłość rynku aptecznego w Polsce?
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Bartosz Arłukowicz – Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia
Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska
Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Stanisław Maćkowiak – Prezes, Federacja Pacjentów Polskich
Zbigniew Niewójt – p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Marcin Piskorski – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET
Marek Tomków – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska
Zofia Ulz – Ekspert Rynku Aptecznego
Bożena Szymańska – Ekspert DOZ ds.Rynku Aptecznego

Załączniki do pobrania