Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
 • Udział Prezesa FPP w konferencji
 • Udział w konferencji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, URPL.
 • NFARMA wraz z POLCRO, GCPpl oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym po raz trzeci zorganizowały konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym tematem dyskusji było wdrożenie rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 536/2014. Tegoroczna konferencja, pod hasłem „Dialog dla przyszłości”, skoncentrowała się na konkretnych rozwiązaniach, które powinny towarzyszyć implementacji unijnych przepisów, oraz sposobie ich wypracowania.
 • Kluczowym punktem konferencji była debata z udziałem m.in. wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy, Prezesa URPL Grzegorza Cessaka, prof. Romualda Krajewskiego oraz Jacka Gugulskiego, przedstawiciela środowiska pacjentów
 • W programie konferencji między innymi:
  • Raport na temat aktualnego stanu badań klinicznych w Polsce – szanse, korzyści, zagrożenia
  • Debata – perspektywa rozwoju badań klinicznych w Polsce
  • Wsparcie dla badań klinicznych i rozwoju innowacyjnych terapii przez państwo – przykład systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
  • Jak możemy wykorzystać doświadczenia brytyjskie w Polsce?
  • Rekrutacja pacjentów do badań klinicznych – perspektywa pacjenta, badacza i sponsora
  • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w badaniach klinicznych

http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/konferencja-badania-kliniczne–dialog-dla-przyszlosci/