Za nami kolejne spotkanie warsztatowe w ramach projektu unijnego Wspólnie decydujemy, tym razem w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pacjenckich oraz władz rządowych i samorządowych w ramach konsultacji społecznych w ochronie zdrowia.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie!!!

Załączniki do pobrania