Udział przedstawicieli FPP w spotkaniu na którym zostanie zaprezentowany projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta.

Spotkanie odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.