Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

30 maja br.odbyło się regionalne spotkanie edukacyjne Europejskiej Akademii Pacjentów EUPATI w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach. Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych (EUPATI) została utworzona przez wiodące organizacje zrzeszające pacjentów przy wsparciu przedstawicieli europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

Celem EUPATI jest przekazywanie informacji i podniesienie kompetencji środowisk pacjenckich oraz społeczeństwa na temat badań nad nowymi lekami oraz wzmocnienie zaangażowania pacjentów w proces badawczy, we współpracy z firmami farmaceutycznymi, ośrodkami naukowymi, władzami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia a także komisjami bioetycznymi.

Dziękujemy za aktywny udział oraz ważny głos w dyskusji na temat badań klinicznych.

PROGRAM KONFERENCJI

17.00-17.10 Wprowadzenie
Stanisław Maćkowiak, Prezes FPP
17.10-17.25 Cele EUPATI i sposoby działania
Witold Michałek, Dyrektor Wykonawczy FPP
17.25-17.35 EUPATI Toolkit
mgr Marzena Nelken, Manager ds. projektów unijnych FPP
17.35-17.50 Patients empowerment
Michał Rataj, członek zarządu EPF
17.50-18.15 Udział i rola pacjenta w badaniach klinicznych
lek. med. Aneta Sitarska-Haber – Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCP PL
18.15-18.30 Przerwa kawowa
18.30-18.45 Wystąpienie przedstawiciela Śląskiej Izby Lekarskiej
18.45-19.15 Dyskusja i zakończenie
moderator: lek. med. Aneta Sitarska-Haber
Osoby prowadzące spotkanie:
Witold Michałek
Stanisław Maćkowiak