Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Dnia 30 marca br. Federacja Pacjentów Polskich wraz z  EPF (European Patients’ Forum-Europejskim Forum Pacjentów), którego przedstawicielem była Pani Camille Bullot miała zaszczyt zorganizować spotkanie rozpoczynające udział w kontynuacji projektu unijnego: Capacity Building Programme.
  • Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog.
  • Wszystkie organizacje pacjenckie  biorące udział w projekcie w ciągu najbliższych miesięcy (przewidywany okres trwania projektu do października 2017) uzyskają wsparcie eksperckie oraz rozpoczną indywidualną współpracę z EPF.
  • Na podstawie sprecyzowanych przez Państwa oczekiwań od EPF, takich jak m.in. sposoby na pozyskiwanie funduszy na pomoc dla pacjentów czy też zwiększenie możliwości oddziaływania w kontaktach z instytucjami systemu ochrony zdrowia EPF za pośrednictwem 'coach-ów’ postara się ułatwić Państwu osiągnięcie określonych przez Państwa celów.

Załączniki do pobrania