Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział FPP w Debacie zorganizowanej przez Puls Medycyny
  • Debata odbyła się w formie otwartej dyskusji moderowanej przez Panią Marię Liburę oraz red.nacz.”Pulsu Medycyny” Krzysztofa Jakubika.
  • Dyskusja dotyczyła m.in.: aktualnych potrzeb w zakresie leczenia chorób rzadkich, stanu aktualnego chorób rzadkich w polskim systemie ochrony zdrowia na tle UE oraz barier w dostępie do diagnostyki oraz leczenia