Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w spotkaniu dot.projektu Dostępność Plus.

Organizatorem spotkania był Rzecznik Praw Pacjenta.

Podczas spotkania Minister Zdrowia zaprezentował  założenia projektu Dostępność Plus.

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie programu, który pomoże usunąć bariery architektoniczne, prawne, informatyczne oraz komunikacyjne zapewniające podniesienie jakości życia oraz zapewnienie niezależności dla wszystkich obywateli, w tym osób chorych o szczególnych potrzebach.