Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w Konferencji p.t. „Finansowanie potrzeb polskich pacjentów” zorganizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską.
  • Spotkanie odbyło się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.
  • Podczas spotkania, przedstawiciele towarzystw naukowych wielu dziedzin: onkologii, kardiologii, okulistyki, diabetologii i innych, przedstawiciele stowarzyszeń pacjenckich, samorządów zawodowych: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów  wypowiadali się na temat potrzeb finansowych polskich pacjentów.

W konferencji wzięli udział m.in.:

Beata Ambroziewicz – Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów
Ewa Borek – Prezes Fundacji „My Pacjenci”
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Szymon Chrostowski – Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Prof. Leszek Czupryniak – Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Prof. Iwona Grabska-Liberek – Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Prof. Piotr Hoffman – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Artur Koper – Dyrektor Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Prof. Romuald Krajewski – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczący Konferencji Polskich Towarzystw Lekarskich
Stanisław MaćkowiakPrezes Federacji Pacjentów Polskich
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Prof. Jerzy Polański – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Prof. Marcin Roszkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Prof. Grażyna Rydzewska – Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Załączniki do pobrania