Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział FPP w Konferencji zorganizowanej przez EURORDIS
  • ECRD (European Conference on Rare Diseases & Orphan Products (ECRD)) jest unikalna platformą/forum we wszystkich rzadkich chorobach, we wszystkich krajach europejskich, skupiającą wszystkie zainteresowane strony- przedstawicieli pacjentów, naukowców, pracowników służby zdrowia, przemysłu, regulatorów i decydentów
  • Obejmuje ona badania, rozwój nowych metod leczenia, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, informacyjnej, zdrowia publicznego oraz wsparcia na poziomie krajowym, regionalnym, europejskim i międzynarodowym.
  • Konferencja w Edynburgu była niepowtarzalną okazją do spotkania oraz wymiany zdań.  Było to wydarzenie w którym łączą się i dzielą opiniami wszyscy członkowie społeczności ds. chorób rzadkich
    http://www.rare-diseases.eu/
    
     

 

 

http://www.rare-diseases.eu/