Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • IX spotkanie z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację projektów w obszarze ochrony zdrowia poświęcone zapewnieniu koordynacji polityki spójności w latach 2014 – 2020
  • W dniach 25 oraz 26 lutego br. w Warszawie zostały przeprowadzone kolejne warsztaty dot. wsparcia obszaru zdrowia ze środków EFSI w latach 2014-2020.
  • Pierwsza część warsztatów dotyczyła koordynacji obszaru e-zdrowia, w której brali udział: Pani Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Pan Marcin Węgrzyniak, Pani Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Pan Minister Piotr Gryza.
  • Druga część warsztatów została poświęcona wystąpieniu przedstawiciela Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie (pełniącego funkcję Centralnego Ośrodka Koordynującego). Pana dr n. med. Michała Kamińskiego który omówił kwestie dot. realizacji programów wczesnego wykrywania raka jelita grubego, raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy, co stanowiło punkt wyjścia do dyskusji nad założeniami konkursów w tym zakresie, która odbyła się następnego dnia, tj. podczas IV. posiedzenia Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-2559-Warsztaty_dotyczace_wsparcia_obszaru_zdrowia_ze_srodkow_EFSI_w_latach_2014_2020.html