Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział FPP w Konferencji Komisji Bioetycznych pt.: Komisje bioetyczne a opiniowanie badań klinicznych produktów leczniczych.
  • Jednym z prelegentów podczas konferencji był prezes FPP, Stanisław Maćkowiak. Wystąpienie pt.: „Badania kliniczne, bioetyka i prawo- perspektywa pacjenta”.
  • Podczas konferencji poruszono temat przewidywanych skutków wprowadzenia Rozporządzenia PE nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, które weszło w życie w kwietniu 2014 r., zastąpiwszy dotychczasową Dyrektywę 2001/20/WE; poziomu przygotowania komisji bioetycznych do nowego systemu opiniowania projektów badań klinicznych produktów leczniczych; aktualnego modelu wydawania pozwolenia na badania kliniczne i sposób oceny wniosku o wydanie pozwolenia na ich prowadzenie.