Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w VII Konferencji Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”.

Konferencja podsumowała wszystkie dotychczasowe spotkania odbywające się w ciągu ostatniego roku. Podczas sześciu głównych konferencji oraz spotkań roboczych przedstawiciele Rady Społecznej pracowali nad projektem służącym poprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Tematami konferencji w Warszawie było przedstawienie wniosków wynikających z prac Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, efektów wdrażanych zmian w systemie ochrony zdrowia oraz dyskusja nad koniecznymi kierunkami zmian.

Debata „Wspólnie dla Zdrowia” jest punktem wyjścia do opracowania długofalowego planu usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Podczas konferencji zaprezentowano główne tezy dokumentu zawierającego strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przekazana przez Prezydium Rady Społecznej do akceptacji Ministra Zdrowia.