Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

24 i 25 kwietnia w Warszawie odbyła się III edycja Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment.

Dwudniowy kongres jest zaproszeniem do nawiązania rozmów i współpracy środowisk pacjentów, klinicystów, naukowców, przedstawicieli instytucji i urzędów odpowiedzialnych za jakość systemu ochrony zdrowia. Inicjatywa Instytutu Komunikacji Zdrowotnej stanowi platformę dyskusji na temat edukacji pacjentów, profesjonalizacji działań organizacji pacjenckich i usprawniania procesów terapeutycznych poprzez partnerską relację lekarza i pacjenta.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz Minister Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

W czasie trzeciej edycji wydarzenia będziemy chcieli wspólnie z zaproszonymi gośćmi stworzyć spójną i zgodną z potrzebami środowisk definicję idei patient empowerment. W dyskusji na ten temat poprowadzi nas program kongresu, w którym m.in. znajdują się trzy oddzielne bloki tematyczne:

  • Pacjent, czyli lider strategii zdrowia
  • Zdrowie terytorialne
  • Blok EKSPERTYZA. EMPATIA. EWOLUCJA

Blok tematyczy: EKSPERTYZA. EMPATIA. EWOLUCJA

Pacjent jako ekspert. Jak organizacje pacjenckie powinny być włączane w procesy HTA?

Wprowadzenie: IKZ i Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich

Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich,  Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN, dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia, prof. Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka,Wojciech Nadolski, Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego, Przemysław Marszałek, członek zarządu MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę, prof. Maciej Niewada, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, Dyrektor Biura Prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Załączniki do pobrania