Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • 24 listopada br odbył się Kongres Zdrowia Publicznego w Warszawie.
  • Organizatorem Kongresu był Instytut Ochrony Zdrowia
  • W KZP wzięli udział przedstawiciele Federacji Polskich Pacjentów
  • Podczas kongresu, gromadzącego w jednym czasie i miejscu wysokich przedstawicieli wszystkich dziedzin życia społecznego i politycznego, odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce, wspólnie zastanawiano się jak poprawić zdrowie Polaków. Myślą przewodnią Kongresu było Zdrowie w polityce każdego resortu – nowe podejście w kontekście Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
  •  

    W trakcie Kongresu poruszono wiele istotnych tematów, m.in.: miejsce zdrowia publicznego w Strategii odpowiedzialnego rozwoju, cele strategiczne Narodowego Programu Zdrowia, profilaktyka i leczenia chorób cywilizacyjnych, problem powrotu chorób zakaźnych oraz wyzwania zdrowotne wobec starzejących się społeczeństw.

 

Szczegółowy program całego wydarzenia na stronie: www.ioz.org.pl