Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Dnia 24 lipca odbyło się spotkanie w MZ, z udziałem przedstawicieli FPP, dotyczące projektu aktu prawnego mającego dostosować polski porządek prawny do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE
  • W spotkaniu, oprócz przedstawicieli FPP, wzięli udział członkowie zespołu roboczego powołanego w resorcie w celu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem dostosowania polskich przepisów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014.