Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w seminarium naukowym połączonym z prezentacją monografii naukowej „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, zorganizowanym w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Podczas seminarium przedstawione zostaną kluczowe
    problemy dotyczące zgody pacjenta na zabieg medyczny, badań naukowych, testów
    genetycznych oraz wybranych innych zagadnień z pogranicza prawa, medycyny i etyki, które były przedmiotem rozważań zarówno autorów publikacji, jak i prelegentów biorących
    udział w ubiegłorocznej konferencji bioetycznej zorganizowanej przy współpracy z Komitetem Bioetyki Polskiej Akademii Nauk w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.