Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli FPP w panelu ekspertów poświęconemu zdiagnozowaniu najistotniejszych problemów systemu ochrony  zdrowia i dyskusji nad zmianami, które powinny być w nim wprowadzone, tak aby umożliwić jego efektywniejsze funkcjonowanie.

Panel dyskusyjny zorganizowany został w delegaturze NIK w Poznaniu.

W dyskusji wzięli udział m. in. naukowcy, dyrektorzy placówek medycznych, byli ministrowie zdrowia. Na podstawie ustaleń 40 kontroli oraz wniosków z 4 dyskusji panelowych NIK sformułowała rekomendacje zmierzające do poprawy systemu ochrony zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła analizę, która, w oparciu o wyniki kontroli, wskaże pożądane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia. Dokument ten powinien ułatwić realizację dotychczas niewykonanych wniosków NIK i sformułowanie nowych rekomendacji. W pracach wykorzystane zostały uwagi i sugestie ekspertów zgłaszane podczas licznych paneli dyskusyjnych organizowanych przez NIK.

Prezes Federacji Pacjentów Polskich uważa, że powinniśmy mieć finansowanie przynajmniej na poziomie średniej europejskiej.

Stanisław Maćkowiak – ponad 30 % kosztów świadczeń i 78 % kosztów leków pokrwanych jest z kieszeni pacjentów. Dlatego tak ważne są dopłaty.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/system-ochrony-zdrowia-w-polsce-stan-obecny-i-pozadane-kierunki-zmian-relacja-live.html

Załączniki do pobrania

  • 1 jpg
    Wielkość pliku: 164 KB