Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

11 maja 2016 roku wspólnie z EPF ( European Patients Forum ) rozpoczęliśmy w Polsce projekt pt. Capacity Building Programme – Program Budowania Potencjału.

W programie wzięło udział 16 organizacji pacjenckich.

W ramach Programu Budowania Potencjału organizacji pacjentów w Polsce, realizowanego przez Europejskie Forum Pacjentów, we współpracy z  konsultantem merytorycznym – firmą Respublic udało nam się przeprowadzić cykl wielu spotkań podczas których wpierw zbadaliśmy potrzeby organizacji biorących udział w projekcie a następnie spróbowaliśmy poprzez różne działania pomóc Państwa organizacjom w zwiększeniu efektywności przyszłych działań.

Celem programu było m.in.:

 • Wspieranie kierownictwa ze strony swoich członków (i odwrotnie)
  w wypełnianiu misji, wizji organizacji
 • Posiadanie wewnętrznego potencjału organizacyjnego, sieci
  współpracy i zdolności do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Elastyczność struktury i systemu zarządzania organizacją
 • Szybką adaptację do skali realizowanych projektów/programów
  i zmian kluczowych kierunków rozwoju
 • Kierownictwo aktywnie promujące awans nowych liderów
  w organizacji
 • Zdolność przyciągania i utrzymania osób skutecznie działających
  w strukturze organizacji, które identyfikują się z misją i wartościami
  organizacji.
 • Utrzymywanie autonomii w stosunku do donatorów
 • Dbałość o zaspakajanie potrzeb członków swojej organizacji i reprezentowanie interesów pacjentów na zewnątrz

W dniach 23-24 października 2017 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie z uczestnikami Projektu. Myślimy iż dzięki wspaniałej współpracy zarówno ze strony  przedstawicieli organizacji pacjenckich jak i wyjątkowych szkoleniowców udało nam się dokonać bardzo dużo. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni że mocno indywidualny charakter wsparcia dla każdej z organizacji pomógł w rozwoju Państwa organizacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniach warsztatowych i fantastyczny udział w projekcie!