Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
 • Udział Prezesa FPP jako prelegenta, Pana Stanisława Maćkowiaka w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, które odbyło się w dniu 23 lutego 2017 r.  w sali im. Zofii Moraczewskiej
  Przedmiotem spotkania była współpraca między pacjentami a Ministrem Zdrowia- czy jest możliwy udział pacjentów w procesach decyzyjnych?

AGENDA SPOTKANIA

 • Powitanie gości, wstęp do problematyki udziału pacjentów w procesach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia – jak uregulować kwestie dialogu Ministerstwa
  z organizacjami pacjenckimi?

  ·        Udział pacjentów w procesach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia – perspektywa Ministerstwa Zdrowia – kiedy poza konsultacjami społecznymi pacjenci mogą wyrazić swoją opinię do procedowanych spraw?
  o        Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia
  o        Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

  ·        Perspektywa pacjentów – czego oczekują pacjenci, jakie rozwiązana proponują?
  o        Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskichomówienie koncepcji uregulowania prawnych udziału pacjentów w procesach refundacyjnych na przykładzie zapowiedzi wiceministra Krzysztofa Łandy;
  o        Monika Zientek – Stowarzyszenie 3majmy się Razem – kiedy brak konsultacji dotyka bezpośrednio pacjentów – prezentacja przykładów;
  o        Mirosław Zieliński – Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN – z jakimi problemami borykają się pacjenci z chorobami rzadkimi? Propozycje rozwiązań na przykładzie Narodowego Planu na rzecz chorób rzadkich;
  o        Szymon Chrostowski – Prezes Koalicji Pacjentów Onkologicznych – prezentacja dobrych praktyk dialogu społecznego;

  ·        Perspektywa Rzecznika Praw Obywatelskich / Rzecznika Praw Pacjenta:
  o        Dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich;
  o        Krystyna Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta;