Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w konferencji dot.rehabilitacji leczniczej w siedzibie Pracodawców RP. Celem konferencji było zidentyfikowanie najważniejszych problemów systemu opieki rehabilitacyjnej