Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w pierwszym spotkaniu 3.podstolika, zorganizowanego przez Liderów 3 podstolika w siedzibie Uczelni Łazarskiego.