Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział oraz wystąpienie Prezesa Federacji Pacjentów Polskich w konferencji naukowo-systemowej „Choroby Rzadkie i Sieroce Produkty Medyczne – Wyzwania dla Polski”.

Uczestnikami spotkania byli liderzy Organizacji członkowskich zrzeszonych w Krajowym Forum Orphan, przedstawiciele Polskiej Grupy Eksperckiej „Polska dla Chorób Rzadkich”, Minister oraz Wiceminister Zdrowia, Prezesi NFZ i AOTMiT, teoretycy systemu opieki zdrowotnej, przedstawiciel DG Sanco, przedstawiciele EMA COMP, EURORDIS i EUNETHTA.

Konferencja odbyła się 19 listopada 2018 r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszwie.

Załączniki do pobrania

  • 1 pdf Program
    Wielkość pliku: 232 KB