Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Organizatorem Konferencji „Mechanizmy oceny i finansowania technologii rzadkich i ultrarzadkich. Rozwiązania międzynarodowe, propozycje rozwiązań systemowych dla Polski” był Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.
  • W konferencji wziął udział Prezes FPP, Pan Stanisław Maćkowiak
  • Podczas spotkania zaprezentowane zostały zebrane w raporcie metody i mechanizmy finansowania sierocych technologii medycznych.
  • Celem spotkania było omówienie aktualnych problemów związanych z oceną leków sierocych, kontraktowaniem i rozliczaniem programów leczenia chorób rzadkich oraz kwalifikacją pacjentów.

 

Więcej informacji na temat Konferencji w linku poniżej:

http://instytuty.lazarski.pl/izwoz/konferencje/