Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji Naukowej która odbyła się w Warszawie w Hotelu Witkowski.

Na konferencji uczestnicy poznali najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące choroby Huntingtona z dziedziny: genetyki, neurologii, diagnostyki, leczenia, żywienia, rehabilitacji; oraz dowiedzieli się o nowych terapiach stosowanych w Polsce i za granicą.

Konferencja jest możliwością poznania wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy; szansą wymiany doświadczeń oraz wskazówek co robić, aby poprawić jakość życia chorych i ich rodzin.

Program

18 maja 2019 r., sobota

sala konferencyjna

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:30 Otwarcie i powitanie uczestników
Danuta Lis, Jerzy T. Marcinkowski
Sesja I: Genetyka, diagnostyka, terapia
09:30 – 10:30 Diagnostyka i poradnictwo genetyczne w chorobie Huntingtona – wykład i dyskusja
Wioletta Krysa
10:30 – 11:30 Obraz kliniczny choroby Huntingtona
Iwona Stępniak, Karolina Ziora-Jakutowicz
11:30 – 12:10 Brain Plan jako szansa na poprawę sytuacji osób z chorobami mózgu
Iza Czarnecka-Walicka
12:10 – 12:30 Przerwa
12:30 – 13:30 Planując przyszłość
Alzbeta Muehlbaeck-Simkowic
Sesja II: Choroba przewlekła – niepełnosprawność, pomoc, profilaktyka
13:30 – 14:10 Rola asystenta rodziny
Dawid Stępak
14:10 – 15:00 Zasady zdrowego odżywiania w praktyce. Jak trwale zmienić nawyki żywieniowe?
Agnieszka Jeżewska
15:00 – 15:30 Siła działania organizacji Pacjentów
Danuta Lis
15:30 – 16:30 Przerwa obiadowa
16:30 – 16:40 Podsumowanie sesji, wnioski
Danuta Lis, Jerzy T. Marcinkowski
16:40 – 17:00 Sprawy organizacyjne – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
17:00 – 19:00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
19:30 Kolacja dla uczestników Zjazdu

19 maja 2019 r., niedziela

sala konferencyjna

Sesja III: Choroba przewlekła – badania, ograniczenia, niepełnosprawność
09:00 – 09:40 Zaburzenia ścieżek sygnalizacji jonów Ca2+ w mysim modelu choroby Huntingtona
Magdalena Czeredys

Ciekawostki ze świata – rybny model choroby Huntingtona
Małgorzata Wiweger

09:40 – 10:30 Badania obserwacyjne w chorobie Huntingtona
Daniel Zielonka
10:30 – 11:00 Doświadczenie w opiece z pacjentami HD w Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita
Dorota Łabuda
11:00 – 11:30 Przerwa
Sesja IV: Niepełnosprawność – procedury opiekuńczo-prawne, terapia
11:30 – 12:10 Procedura prawna ubezwłasnowolnienia
Artur Tarasewicz
12:10 – 13:00 Niefarmakologiczne metody leczenia w chorobie Huntingtona
Monika Stomal-Słowińska
13:00 – 13:40 Neuromodulacja w leczeniu choroby Huntingtona
Witold Libionka
13:40 – 14:00 Podsumowanie debaty i zakończenie konferencji i XXV Zjazdu
Danuta Lis, Jerzy T. Marcinkowski
14:00 – 14.30 Obiad, wyjazd uczestników

Współorganizatorem konferencji jest:
Katedra Higieny i Epidemiologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Miejsce

Hotel Witkowski, Al. Krakowska 131, Warszawa

Jest blisko od biura Stowarzyszenia.

Dojazd samochodem trasa E7, 8; lokalnie tramwaj 7,9,15 oraz autobus 154, 141, 317.

Hotel, sala konferencyjna i restauracja przystosowane są dlaosób z niepełnosprawnością.

Załączniki do pobrania