Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Wyznaczenie przedstawiciela Federacji Pacjentów Polskich który wszedł w skład Zespołu doradczego kluczowych interesariuszy projektu pt.”Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Za realizację fazy 2 Projektu odpowiedzialne jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Przedmiotowy Zespół stanowi wsparcie merytoryczne dla projektowanych rozwiązań, co przełoży się na końcowy sukces w realizacji Projektu P1.