Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli FPP w spotkaniu inaugurującym kolejny etap prac zespołu „Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach”.

Celem spotkania było omówienie zakresu prac związanych ze zwiększeniem dostępności do szczepień ochronnych, wspieraniem immunizacji na wszystkich etapach życia i wzmocnienie głosu specjalistów i wszystkich proszczepionkowych interesariuszy w zakresie proponowania rozwiązań systemowych oraz doskonalenia systemu nadzoru epidemiologicznego w Polsce.