Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Federacja Pacjentów Polskich jako organizator pierwszego spotkania z cyklu Capacity Building Project z Walterem Atzori
  • Podczas pierwszej cześci spotkania został zaprezentowany plan Programu budowania możliwości ( CBP).
  • O tym czym jest program CBP oraz co to jest EUPATI opowiadał Walter Atzori z EPF.
  • Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Terapii Innowacyjnych (EUPATI) została utworzona przez wiodące organizacje zrzeszające pacjentów przy wsparciu przedstawicieli europejskiego przemysłu farmaceutycznego.
  • Celem EUPATI jest przekazywanie informacji i podniesienie kompetencji środowisk pacjenckich oraz społeczeństwa na temat badań nad nowymi lekami oraz wzmocnienie zaangażowania pacjentów w proces badawczy, we współpracy z firmami farmaceutycznymi, ośrodkami naukowymi, władzami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia a także komisjami bioetycznymi.
  • W drugiej cześci spotkania została przeprowadzona analiza SWOT przy udziale organizacji pacjenckich, które brały udział w spotkaniu.
  • Podczas drugiej częsci spotkania zostały zebrane dane dot. oceny stanu obecnego oraz prognozy odnośnie sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i jego wpływu na pacjentów oraz organizacje pacjenckie

http://www.eu-patient.eu/News/News/capacity-building-programme–poland/