Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka, w II Kongresie Patient Empowerment.

W kongresie wzięli udział pacjenci i przedstawiciele organizacji pacjenckich, eksperci medyczni, specjaliści systemu ochrony zdrowia, studenci kierunków medycznych oraz przedstawiciele branży farmaceutycznej do podjęcia dialogu na temat profesjonalizacji działań pacjentów w Polsce.

Celem Kongresu jest popularyzacja aktywnej postawy pacjenta, świadomego swoich praw i możliwości terapeutycznych, który jest współodpowiedzialny za proces leczenia.

Program II Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment koncentruje tematykę dyskusji panelowych wokół komunikacji lekarz-pacjent, edukacji w zakresie przebiegu chorób i możliwych terapii oraz aspektów systemowych, takich jak refundacja czy koordynacja  polityki zdrowotnej.

Wydarzenie odbędzie się pod auspicjami m.in. Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej SWPS, Polskiej Unii Onkologii, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Gośćmi specjalnymi II Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment będą: epidemiolog, profesor Mark Parascandola z National Cancer Institute oraz Michael Czekajlo z Virginia Commonwealth University Medical Center, który zaprezentuje najnowsze techniki symulacji medycznej, uczącej prawidłowej komunikacji między lekarzem a pacjentem.