Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w III Kongresie Wyzwań Zdrowotnych ( Health Challenges Congress- HCC) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP S.A.

Podczas Kongresu spotkali się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Tematem przewodnim dwudniowego spotkania były wyzwania terapeutyczne którym stawiają czoła specjaliści w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz organizacyjno-finansowe którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych jest jednym z istotniejszych wydarzeń w skali Europy.

Kongresowe sesje są podzielone na pięć „ścieżek tematycznych”:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Wybrana tematyka sesji III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

POLITYKA ZDROWOTNA
• Sesja plenarna. Okrągły Stół Wyzwań Zdrowotnych
• Rosnące koszty opieki zdrowotnej – jak im sprostać?
• Czy system nadąża za demografią?
• Polityka lekowa
• Przemysł farmaceutyczny – korzystajmy z jego potencjału
• Programy zdrowotne (lekowe)
• Samorządowe programy polityki zdrowotnej
• Szczepienia w Polsce
• Dyrektywa transgraniczna – kto na niej korzysta?
• Opieka kompleksowa czy koordynowana – realne możliwości czy tylko hasło?

FINANSE I ZARZĄDZANIE
• Wpływ stanu zdrowia społeczeństwa na gospodarkę
• Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala
• Inwestycje w lecznictwie szpitalnym
• Szpital powiatowy w systemie ochrony zdrowia
• Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna
• Onkologia – wybrane aspekty finansowania diagnostyki i terapii

 TERAPIE
• Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu – sesja interdyscyplinarna
• Choroby płuc
• Uroonkologia – kilka pytań
• Diabetologia – wybrane zagadnienia
• Ortopedia – oblicza postępu technologicznego
• Fizjoterapia i medycyna sportowa
• Ginekologia i położnictwo
• Chirurgia – nowe wyzwania
• Medycyna interdyscyplinarna. W jaki sposób skutecznie stosować ją w praktyce?
• Onkologia – wybrane zagadnienia

NOWE TECHNOLOGIE
• Innowacje w medycynie
• Czy technologia zastąpi lekarza?
• Elektroniczna dokumentacja medyczna – konfrontacje
• Telemedycyna: moda czy potrzeba?
• E-zdrowie – gabinet, szpital, region, kraj
• Medycyna spersonalizowana
• Praktyka lekarska w dobie rozwoju nowych technologii informacyjnych i cyfryzacji
• Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne – sesja interdyscyplinarna
• Transplantologia w onkologii – przełamanie kolejnej bariery natury?
• Innowacje w wyrobach medycznych – sprzęt, aparatura, wyposażenie

EDUKACJA
• Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski – kto nas będzie leczył w przyszłości?
• Kampanie społeczne
• Rzuć palenie – sesja interdyscyplinarna
• Ekologia i medycyna
• Edukacja onkologiczna
• Zagrożenia behawioralne
• Otyłość i nadwaga
• Polacy lekomaniacy?

Więcej informacji w linku poniżej:

www.hccongress.pl