Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w posiedzeniu Komisji Zdrowia w gmachu Sejmu w Warszawie.

Podczas posiedzenia rozpatrzone będą informacje na temat sytuacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce