Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka w spotkaniu Rzecznika Praw Pacjenta z przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych działających na rzecz ochrony praw pacjentów w Polsce.

Załączniki do pobrania