Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Praw Pacjenta w konferencji jubileuszowej pt.:”Naszym Głosem jest pacjent- doświadczenia i wyzwania Rzecznika Praw Pacjenta.

Uroczysta konferencja odbyła się w Hotelu Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Konferencja zorganizowana została z okazji 10-lecia powstania urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Podczas Konferencji zostały również wręczone statuetki Zasłużony Dla Ochrony Praw Pacjenta za wkład w edukację w zakresie praw pacjentów oraz rozwój systemu ochrony praw pacjenta.