Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w V Forum Importu Równoległego zatytułowanego Nowe wyzwania dla przemysłu, więcej korzyści dla pacjentów zorganizowanego przez Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych.
  • Podczas dorocznej konferencji eksperci starali się odpowiedzieć na wiele pytań, m.in.: W jaki sposób zwiększyć dostęp polskich pacjentów do leków? Jak obniżyć ceny leków w Polsce? W jaki sposób wdrażana będzie w Polsce tzw. Dyrektywa fałszywkowa? Co przyniesie nowelizacja Ustawy refundacyjnej? Jak zmieniał się rynek importu równoległego w ostatnich latach?
  •  Wśród ekspertów którzy zabrali głos podczas konferencji  znaleźli się m.in. Pan Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Program V Forum Importu Równoległego:
– Import równoległy w Polsce i w Europie wg danych IMS Health
– Refundacja produktów z importu równoległego
– Prawo dotyczące importu równoległego w Polsce – doświadczenia i konieczne zmiany
– Zwiększanie dostępu do leków oczyma organizacji pacjenckich
– Substytucja apteczna – nowe zasady
– Serializacja i tamper evidence z punktu widzenia zmian porejestracyjnych
– Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów