Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka  w spotkaniu konsultacyjnym dot.strategii e-Zdrowia na lata 2018-2022.