Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Stanisława Maćkowiaka, w spotkaniu  „Analiza wielokryteryjna (MCDA) w refundacji leków sierocych- czyje preferencje?”