Konferencja inaugurująca Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Konferencja odbyła się w dniu 11 października 2012 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (siedziba Business Centre Club), Plac Żelaznej Bramy 10.