Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Dzięki badaniom klinicznym pacjenci otrzymują nowe leki i metody leczenia. Uzyskiwane dzięki badaniom klinicznym informacje dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa tych metod są ważne dla pacjentów i ich lekarzy, ponieważ pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji terapeutycznych.

Przydatność leczenia musi być oceniana globalnie, z uwzględnieniem wszystkich wyników dostępnych z odnośnych badań klinicznych. Dostęp do informacji o badaniach klinicznych ma istotne znaczenie dla poprawiania skuteczności badań naukowych, ponieważ ogranicza powielanie prac badawczych. Przejrzystość informacji o badaniach klinicznych jest ważnym elementem budującym zaufanie do wyników tych badań. Czytelnik musi krytycznie analizować opublikowane informacje dotyczące badań klinicznych.

Aby przeczytać dalszy ciąg artykułu kliknij w link poniżej:

Wyniki badania klinicznego: Publikacja i zastosowanie