Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina” ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinkó. Poniżej 1 odcinek który opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Serdecznie zapraszamy do ogladania!

Załączniki do pobrania