Zaangażowanie pacjentów w procesy HTA — w jakim stopniu Ty lub Twoja organizacja jesteście zaangażowani w procesy HTA?
 
https://vimeo.com/151133309