Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
img

W dniach 13-15 stycznia br. odbyła się e-konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2021”. Zaproszeni goście komentowali szansę, jaką jest Fundusz Medyczny, na jakościową zmianę w systemie ochrony zdrowia. Wśród prelegentów obecny był Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich oraz Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich, który wskazał na zaistnienie długo wyczekiwanej zmiany sytuacji prawnej w postaci tzw. ustawy 6 proc. PKB. Podkreślił również, że „powstanie Funduszu Medycznego tworzy systemowy mechanizm finansowania leczenia chorych na choroby rzadkie”.

Cały komentarz dostępny na stronie: https://www.termedia.pl/mz/Fundusz-medyczny-a-terapie-przelomowe-,41249.html