Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Federacja Pacjentów Polskich postuluje wdrożenie nowych funkcjonalności e-recepty. Jak podkreśla prezes FPP Stanisław Maćkowiak, wprowadzenie e-recepty było rozwiązaniem wielu problemów, z jakimi stykali się pacjenci, jednak nadszedł czas na kolejne rozwinięcia. Jedną z nich powinna być możliwość wypisywania leków dla pacjentów 75+ (tzw. lista „S”) przez lekarzy specjalistów. Ale system e-recept mógłby zostać poszerzony także o przypomnienie o upływie terminu ważności recepty czy informacje dla lekarza o czynnikach istotnych z perspektywy terapii lekowych. 

Pilną sprawą jest również rozwiązanie problemu e-recepty w procedurze pozyskiwania leków w tzw. imporcie docelowym. Obecnie tylko recepta „papierowa” daje możliwość rozliczenia refundacji takich leków. 

Zaproponowane funkcjonalności zapewniłyby zarówno bezpieczeństwo i opiekę nad pacjentem, ale także przyczyniły się do zwiększenia efektywności i wydajności systemu ochrony zdrowia. 

Więcej informacji m.in. tu: