Kobiety w wieku rozrodczym w badaniach klinicznych
https://www.eupati.eu/pl/opracowanie-i-badania-kliniczne/kobiety-w-wieku-rozrodczym-w-badaniach-klinicznych/