Czynniki ryzyka związane ze zdrowiem i chorobami
https://www.eupati.eu/pl/farmakoepidemiologia/czynniki-ryzyka-zwiazane-ze-zdrowiem-i-chorobami/