Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • W dniach 29-30 września w Warszawie odbył się I Kongres Zdrowia organizowany przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
  • W kongresie wziął udział prezes FPP, Stanisław Maćkowiak
  • Hasłem pierwszej edycji Kongresu było: „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”.
  • Podczas dwudniowych obrad zostało poruszonych wiele tematów m.in.: panorama szpitali a panorama potrzeb, szpital w formule non i for profit, zasada subsydiarności a inwestycje w zdrowiu, rola pacjenta w systemie opieki zdrowotnej oraz polityka lekowa.
  • Pierwszego dnia odbyła się seria warsztatów z udziałem ekspertów. Drugiego dnia odbyły się obrady plenarne z udziałem przedstawicieli interesariuszy systemu.
  • Wszystkie rekomendacje Kongresu zostały zebrane w postaci raportu, wokół którego prowadzona będzie dalsza dyskusja publiczna. Księga rekomendacji zostanie także przekazana ministrowi zdrowia, parlamentarzystom oraz przedstawicielom zainteresowanych środowisk.

 

 

Link do wydarzenia:  http://kongreszdrowia.pl/

Strona główna