Udział przedstawicieli FPP w trzeciej konferencji w ramach projektu „Wspólnie dla Zdrowia” pt. Własność, zarządzanie, odpowiedzialność.

Konferencja odbyła się w Łodzi. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Zdrowia.