Zgłoszenie kandydatury przez Federację Pacjentów Polskich Pani Marzeny Nelken na członka rady nadzorczej EPF (European Patients Forum)